To jest domyślny plik index dla Twojej strony.

Ten plik możesz skasować lub nadpisać bez obaw. Znajduje się on w katalogu web Twojego serwera i nazywa się index.html.

Jeśli będziesz mieć jakieś problemy lub wątpliwości skontaktuj się z swoim dostewcą usług.